Prijavite se
⎕ ⍆
X

Argajl sudoku

Osam dodatnih dijagonalnih područja, koja bi trebala sadržavati princip jedinstvenosti brojeva.
Argyle Sudoku sadrži 8 dodatnih dijagonalnih područja, koja moraju sadržavati princip jedinstvenosti brojeva.
Pro? Snimite majstorski tečaj i osvojite VIP
Prikladno za pametne telefone

Argajl sudoku

Puta riješeno 3 Likes 3
15:20
x3
2024-02-14 11:44
4 79%

Argajl sudoku

Puta riješeno 12 Likes 9
02:46
x1
2024-02-01 08:01
2 33%
Voda 100%

Argajl sudoku

Puta riješeno 5 Likes 3
02:39
x2
2024-02-22 08:01
3 60%

Argajl sudoku

Puta riješeno 1 Likes 1
46:00
x3
2024-02-19 08:01
4 100%

Argajl sudoku

Puta riješeno 12 Likes 8 Dislikes 1
01:59
x2
2024-01-22 08:01
2 35%

Argajl sudoku

Puta riješeno 23 Likes 13 Dislikes 2
03:51
x2
2024-01-02 14:23
2 34%

Argajl sudoku

Puta riješeno 14 Likes 11
03:33
x2
2024-02-12 08:01
2 35%

Argajl sudoku

Puta riješeno 17 Likes 15
02:31
x2
2024-02-08 08:01
2 40%

Argajl sudoku

Puta riješeno 2 Likes 1
47:25
x3
2024-02-05 08:01
4 87%
Corn 100%

Argajl sudoku

Puta riješeno 8 Likes 4
04:10
x1
2024-02-15 08:01
2 41%
Voda 100%

Argajl sudoku

Puta riješeno 25 Likes 15
05:34
x2
2023-11-16 11:44
2 34%

Argajl sudoku

Puta riješeno 23 Likes 10 Dislikes 1
02:45
x2
2023-11-09 11:24
2 32%

Argajl sudoku

Puta riješeno 18 Likes 13 Dislikes 1
04:57
x2
2023-10-08 19:29
2 31%

Argajl sudoku

Puta riješeno 20 Likes 7 Dislikes 1
01:43
x1
2023-11-05 07:00
2 31%
Voda 100%

Argajl sudoku

Puta riješeno 17 Likes 12
02:48
x2
2023-09-09 22:39
1 23%

Argajl sudoku

Puta riješeno 15 Likes 9 Dislikes 2
02:09
x1
2024-01-15 08:01
2 32%
Ruda 100%

Argajl sudoku

Puta riješeno 7 Likes 4
33:46
x3
2023-10-29 10:21
4 100%
Lan 100%

Argajl sudoku

Puta riješeno 20 Likes 15
02:06
x2
2023-08-11 22:29
1 28%

Argajl sudoku

Puta riješeno 11 Likes 5 Dislikes 1
01:40
x1
2024-01-29 08:01
2 33%

Argajl sudoku

Puta riješeno 20 Likes 14 Dislikes 1
02:54
x2
2023-09-06 11:24
2 34%
Voda 100%

Argajl sudoku

Puta riješeno 19 Likes 10 Dislikes 2
03:26
x2
2023-10-19 09:28
2 34%

Argajl sudoku

Puta riješeno 13 Likes 9 Dislikes 2
21:57
x3
2023-09-14 11:24
4 83%

Argajl sudoku

Puta riješeno 11 Likes 8 Dislikes 1
02:00
x2
2024-01-08 08:01
2 37%

Argajl sudoku

Puta riješeno 23 Likes 16 Dislikes 1
04:11
x2
2023-04-02 13:41
1 28%

Argajl sudoku

Puta riješeno 38 Likes 23 Dislikes 2
02:40
x2
2023-06-27 09:28
2 32%

Argajl sudoku

Puta riješeno 19 Likes 11
03:48
x2
2023-08-03 19:44
3 50%

Argajl sudoku

Puta riješeno 20 Likes 14
04:02
x2
2023-06-27 15:04
2 34%

Argajl sudoku

Puta riješeno 13 Likes 11
02:27
x2
2023-06-25 19:41
2 33%

Argajl sudoku

Puta riješeno 24 Likes 19 Dislikes 1
02:00
x1
2023-06-13 19:08
1 19%
Voda 100%

Argajl sudoku

Puta riješeno 25 Likes 17 Dislikes 2
05:42
x2
2023-06-25 19:43
2 49%

Argajl sudoku

Puta riješeno 16 Likes 12
02:40
x2
2023-06-25 19:48
1 27%
Corn 100%

Argajl sudoku

Puta riješeno 21 Likes 17 Dislikes 1
01:33
x1
2023-06-13 19:40
1 16%
Ruda 100%

Argajl sudoku

Puta riješeno 14 Likes 12
01:52
x2
2023-06-27 15:06
2 33%

Argajl sudoku

Puta riješeno 16 Likes 11
02:30
x2
2023-06-27 15:08
1 28%

Argajl sudoku

Puta riješeno 7 Likes 5
30:17
x3
2023-07-26 11:24
4 87%

Argajl sudoku

Puta riješeno 17 Likes 12
07:36
x2
2023-06-25 19:46
2 32%
Ako pronađete netočan ili pogrešan prijevod elemenata sučelja stranice, prijavite: @GrandGames
#607326
@Vovka.
Свершилось и мне Артефакт в Ежедневном призе пришёл!
🗓️ 👍 10 ✍️10
#606530
@GrandGames
Большое обновление раздела игр
🗓️ 👍 14 ✍️7
#604590
@GrandGames
Множество доработок в простых пазлах
🗓️ 👍 13 ✍️7
:)
Vraćanje minimiziranog prozora
Close