Prijavite se
⎕ ⍆
X

Crna Rupa

Pošaljite sve karte u središte crne rupe. Možete poslati karte za jednu jedinicu više ili niže od prethodne, bez obzira na boju.
U igri Crna Rupa Pasijans morate staviti sve karte na jednu središnju hrpu. Karte se šalju na hrpu klikom. Možete kliknuti na otvorene karte koje su jednu jedinicu više ili niže od središnje karte.
Pro? Snimite majstorski tečaj i osvojite VIP
Prikladno za pametne telefone

Crna Rupa

Puta riješeno 2 Likes 2
01:55
x1
2024-02-22 08:01
1 29%

Crna Rupa

Puta riješeno 14 Likes 12
01:38
x2
2024-02-05 08:01
1 20%

Crna Rupa

Puta riješeno 23 Likes 22
01:30
x2
2024-02-15 00:26
1 23%

Crna Rupa

Puta riješeno 23 Likes 21
01:35
x2
2024-02-12 12:26
1 29%

Crna Rupa

Puta riješeno 8 Likes 8
02:22
x2
2024-02-15 08:01
1 15%

Crna Rupa

Puta riješeno 14 Likes 14
02:10
x2
2024-02-12 08:01
1 25%

Crna Rupa

Puta riješeno 21 Likes 21
01:29
x2
2024-02-05 12:26
1 22%

Crna Rupa

Puta riješeno 10 Likes 8
01:59
x2
2024-02-08 08:01
1 22%

Crna Rupa

Puta riješeno 15 Likes 15
01:32
x2
2024-02-01 12:41
1 16%

Crna Rupa

Puta riješeno 15 Likes 15
02:05
x2
2024-02-01 00:41
1 8%

Crna Rupa

Puta riješeno 21 Likes 19
01:21
x2
2024-02-06 12:26
1 15%

Crna Rupa

Puta riješeno 20 Likes 19
01:28
x2
2024-01-30 12:41
1 12%

Crna Rupa

Puta riješeno 9 Likes 6
01:20
x2
2024-02-11 18:32
1 20%

Crna Rupa

Puta riješeno 7 Likes 6
01:39
x2
2024-02-11 18:24
1 0%

Crna Rupa

Puta riješeno 17 Likes 17
01:47
x1
2024-01-30 00:41
1 17%

Crna Rupa

Puta riješeno 17 Likes 17
01:21
x2
2024-01-31 00:41
1 14%

Crna Rupa

Puta riješeno 17 Likes 17
01:35
x2
2024-01-31 12:41
1 14%

Crna Rupa

Puta riješeno 6 Likes 6
02:03
x1
2024-02-11 18:08
1 10%

Crna Rupa

Puta riješeno 6 Likes 6
01:21
x2
2024-02-11 18:16
1 0%

Crna Rupa

Puta riješeno 23 Likes 21
01:53
x2
2024-01-30 12:26
1 21%

Crna Rupa

Puta riješeno 9 Likes 9
01:26
x2
2024-02-01 08:01
1 26%

Crna Rupa

Puta riješeno 8 Likes 8
01:24
x2
2024-02-03 00:32
1 22%

Crna Rupa

Puta riješeno 8 Likes 7
01:27
x1
2024-02-03 00:24
1 8%

Crna Rupa

Puta riješeno 3 Likes 3
02:20
x2
2024-02-19 08:01
1 20%

Crna Rupa

Puta riješeno 7 Likes 6
01:19
x2
2024-02-03 00:16
1 10%

Crna Rupa

Puta riješeno 6 Likes 6
01:40
x2
2024-02-03 00:08
1 20%

Crna Rupa

Puta riješeno 8 Likes 8
01:29
x2
2024-01-29 08:01
1 29%

Crna Rupa

Puta riješeno 6 Likes 5
03:54
x2
2024-02-06 21:24
1 12%

Crna Rupa

Puta riješeno 5 Likes 5
01:20
x2
2024-02-07 11:46
1 12%

Crna Rupa

Puta riješeno 7 Likes 5
01:22
x2
2024-01-22 08:01
2 35%

Crna Rupa

Puta riješeno 9 Likes 5
01:33
x2
2024-02-06 21:32
1 10%

Crna Rupa

Puta riješeno 6 Likes 4
01:49
x2
2024-02-06 21:16
1 12%

Crna Rupa

Puta riješeno 9 Likes 9
01:08
x2
2024-02-20 11:46
1 13%

Crna Rupa

Puta riješeno 11 Likes 10
01:21
x2
2024-01-20 00:32
1 29%

Crna Rupa

Puta riješeno 22 Likes 20
01:26
x2
2024-01-04 00:43
1 29%

Crna Rupa

Puta riješeno 22 Likes 19
01:26
x2
2024-01-10 12:26
1 9%
Ako pronađete netočan ili pogrešan prijevod elemenata sučelja stranice, prijavite: @GrandGames
#607326
@Vovka.
Свершилось и мне Артефакт в Ежедневном призе пришёл!
🗓️ 👍 10 ✍️10
#606530
@GrandGames
Большое обновление раздела игр
🗓️ 👍 14 ✍️7
#604590
@GrandGames
Множество доработок в простых пазлах
🗓️ 👍 13 ✍️7
:)
Vraćanje minimiziranog prozora
Close