Prijavite se
⎕ ⍆
X

Šahovski problemi šah-mat u 3 poteza

Prikladno za pametne telefone

Šahovski problem

Puta riješeno 18 Likes 8
14:01
x3
2021-07-17 14:59
4 88%
Voda 100%
3
10

Šahovski problem

Puta riješeno 18 Likes 9
02:31
x3
2021-05-05 22:59
3 63%
3
12

Šahovski problem

Puta riješeno 10 Likes 7
11:45
x3
2021-04-29 13:59
4 84%
3
9

Šahovski problem

Puta riješeno 10 Likes 4 Dislikes 1
04:53
x3
2021-03-10 17:59
3 68%
3
6

Šahovski problem

Puta riješeno 11 Likes 5
07:53
x3
2021-07-01 10:59
4 75%
3
6

Šahovski problem

Puta riješeno 23 Likes 9 Dislikes 3
01:17
x3
2021-07-11 13:59
3 51%
3
4

Šahovski problem

Puta riješeno 7 Likes 5 Dislikes 1
03:28
x3
2021-04-15 19:59
4 75%
3
12

Šahovski problem

Puta riješeno 7 Likes 5 Dislikes 1
11:12
x3
2021-04-20 01:59
4 75%
3
11

Šahovski problem

Puta riješeno 10 Likes 6 Dislikes 1
15:59
x3
2021-05-30 00:59
4 97%
3
10

Šahovski problem

Puta riješeno 10 Likes 5 Dislikes 1
05:44
x3
2021-02-19 17:59
4 75%
3
6

Šahovski problem

Puta riješeno 7 Likes 4
09:27
x3
2021-04-20 14:59
4 83%
3
14

Šahovski problem

Puta riješeno 12 Likes 6 Dislikes 1
02:50
x3
2020-10-24 13:59
3 64%
Ruda 100%
3
6

Šahovski problem

Puta riješeno 12 Likes 5 Dislikes 1
00:52
x3
2021-05-02 18:59
2 45%
Voda 100%
3
4

Šahovski problem

Puta riješeno 10 Likes 5 Dislikes 1
01:14
x3
2021-05-24 18:59
2 44%
Voda 100%
3
5

Šahovski problem

Puta riješeno 10 Likes 4 Dislikes 1
15:41
x3
2021-03-04 04:59
4 78%
3
10

Šahovski problem

Puta riješeno 5 Likes 3 Dislikes 1
04:57
x3
2021-07-16 15:59
4 82%
3
14

Šahovski problem

Puta riješeno 5 Likes 3 Dislikes 1
07:17
x3
2021-07-08 15:59
3 58%
3
18

Šahovski problem

Puta riješeno 8 Likes 4 Dislikes 1
05:02
x3
2021-02-23 20:59
3 67%
3
5

Šahovski problem

Puta riješeno 9 Likes 5 Dislikes 2
01:53
x3
2021-04-23 04:59
3 66%
3
6

Šahovski problem

Puta riješeno 5 Likes 3 Dislikes 1
01:50
x3
2021-06-06 01:59
3 58%
3
10

Šahovski problem

Puta riješeno 6 Likes 3 Dislikes 1
04:01
x3
2021-06-08 19:59
4 82%
3
7

Šahovski problem

Puta riješeno 5 Likes 3 Dislikes 1
02:03
x3
2021-06-16 11:59
4 82%
3
14

Šahovski problem

Puta riješeno 5 Likes 3 Dislikes 1
03:45
x3
2021-06-17 10:59
4 82%
3
15

Šahovski problem

Puta riješeno 14 Likes 8 Dislikes 1
04:59
x3
2021-06-09 22:59
3 53%
3
7

Šahovski problem

Puta riješeno 5 Likes 3 Dislikes 1
04:11
x3
2021-05-21 12:59
4 93%
3
10

Šahovski problem

Puta riješeno 12 Likes 7 Dislikes 1
03:44
x3
2021-07-19 00:59
3 58%
3
4

Šahovski problem

Puta riješeno 9 Likes 5 Dislikes 1
05:51
x3
2021-03-04 23:59
3 73%
3
6

Šahovski problem

Puta riješeno 9 Likes 4 Dislikes 1
42:49
x3
2020-12-18 16:59
4 83%
Ruda 100%
3
5

Šahovski problem

Puta riješeno 17 Likes 5 Dislikes 1
04:53
x3
2021-07-27 00:59
4 75%
3
10

Šahovski problem

Puta riješeno 9 Likes 6 Dislikes 1
03:59
x3
2021-07-09 12:59
3 66%
Voda 100%
3
7

Šahovski problem

Puta riješeno 8 Likes 5 Dislikes 1
07:42
x3
2021-07-25 21:59
3 68%
Ruda 100%
3
14

Šahovski problem

Puta riješeno 8 Likes 4 Dislikes 1
06:35
x3
2020-09-23 19:59
4 92%
Ruda 100%
3
22

Šahovski problem

Puta riješeno 12 Likes 6 Dislikes 1
02:46
x3
2021-05-20 14:59
3 51%
3
4

Šahovski problem

Puta riješeno 8 Likes 6 Dislikes 1
02:25:31
x3
2021-06-13 08:59
3 67%
3
7

Šahovski problem

Puta riješeno 9 Likes 5 Dislikes 1
02:48
x3
2021-07-07 18:59
4 75%
3
6

Šahovski problem

Puta riješeno 6 Likes 3 Dislikes 1
10:20
x3
2020-12-26 08:59
4 82%
3
13
Ako pronađete netočan ili pogrešan prijevod elemenata sučelja stranice, prijavite: @GrandGames
#607326
@Vovka.
Свершилось и мне Артефакт в Ежедневном призе пришёл!
🗓️ 👍 10 ✍️10
#606530
@GrandGames
Большое обновление раздела игр
🗓️ 👍 14 ✍️7
#604590
@GrandGames
Множество доработок в простых пазлах
🗓️ 👍 13 ✍️7
:)
Vraćanje minimiziranog prozora
Close