Prijavite se
⎕ ⍆
X

Pojednostavljen Klondike

U prazne ćelije možete staviti bilo koje karte, ne samo kraljeve. Sve karte u hrpama su licem okrenute prema gore.
Morate sakupiti sve boje od aseva do dvojki u gornjem redu. Karte u hrpi donjeg reda mogu se staviti jedna na drugu, pod uvjetom da su karte koje se slažu različitih boja i da je donja karta za jednu jedinicu niža u vrijednosti od gornje. Možete uzeti nove karte sa hrpe u gornjem desnom kutu. U prazne ćelije donjeg retka možete staviti bilo koje karte.
Pro? Snimite majstorski tečaj i osvojite VIP
Prikladno za pametne telefone

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 33 Likes 16
02:21
x1
2024-02-22 08:01
1 13%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 37 Likes 20
02:37
x1
2024-02-19 08:01
1 15%
Ruda 100%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 70 Likes 32
02:56
x1
2024-02-05 08:01
1 17%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 52 Likes 33
02:55
x1
2024-02-08 08:01
1 26%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 72 Likes 40 Dislikes 1
03:11
x1
2024-02-01 12:26
1 20%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 43 Likes 20 Dislikes 1
02:26
x1
2024-02-15 08:01
1 16%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 46 Likes 32
02:23
x1
2024-02-19 16:01
1 18%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 49 Likes 19
03:33
x1
2024-02-12 08:01
1 20%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 65 Likes 27
03:19
x1
2024-01-26 07:00
1 18%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 47 Likes 23
02:32
x1
2024-01-29 08:01
1 20%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 41 Likes 16
02:20
x1
2024-02-01 08:01
1 20%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 98 Likes 45
02:48
x1
2024-01-16 00:26
1 20%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 93 Likes 48
03:30
x1
2024-01-08 08:01
1 15%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 75 Likes 40
03:05
x1
2024-01-15 08:01
1 23%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 85 Likes 41
03:29
x1
2024-01-20 22:00
1 22%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 89 Likes 44
02:38
x1
2024-01-02 14:23
1 17%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 111 Likes 53
02:22
x1
2023-12-26 00:26
1 17%
Voda 100%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 57 Likes 27
02:48
x1
2024-01-24 11:46
1 16%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 57 Likes 26
03:07
x1
2024-01-22 08:01
1 17%
Voda 100%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 107 Likes 46
03:14
x1
2023-12-25 12:26
1 18%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 126 Likes 52
02:52
x1
2023-09-30 11:56
1 15%
Ruda 100%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 76 Likes 25
02:59
x1
2023-12-07 11:46
1 27%
Voda 100%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 94 Likes 45 Dislikes 1
02:35
x1
2023-11-08 23:56
1 12%
Voda 100%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 86 Likes 41
03:00
x1
2023-11-07 11:26
1 16%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 82 Likes 45
02:49
x1
2023-11-11 19:00
1 14%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 90 Likes 44
02:47
x1
2023-10-26 23:56
1 18%
Ruda 100%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 67 Likes 32
02:56
x1
2023-11-08 22:09
1 23%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 105 Likes 52
02:36
x1
2023-10-24 22:15
1 17%
Voda 100%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 84 Likes 42
02:45
x1
2023-10-20 03:22
1 21%
Voda 100%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 77 Likes 40
02:35
x1
2023-10-20 11:26
1 14%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 57 Likes 24
02:36
x1
2023-11-09 07:00
1 13%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 93 Likes 49 Dislikes 1
02:43
x1
2023-09-29 23:56
1 15%
Ruda 100%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 76 Likes 42
02:39
x1
2023-10-06 20:30
1 16%
Ruda 100%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 81 Likes 43 Dislikes 2
02:25
x1
2023-09-27 11:26
1 19%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 79 Likes 45 Dislikes 1
02:15
x1
2023-09-27 23:56
1 19%

Pojednostavljen Klondike

Puta riješeno 92 Likes 44 Dislikes 1
02:48
x1
2023-09-26 11:26
1 20%
Ako pronađete netočan ili pogrešan prijevod elemenata sučelja stranice, prijavite: @GrandGames
#607326
@Vovka.
Свершилось и мне Артефакт в Ежедневном призе пришёл!
🗓️ 👍 10 ✍️10
#606530
@GrandGames
Большое обновление раздела игр
🗓️ 👍 14 ✍️7
#604590
@GrandGames
Множество доработок в простых пазлах
🗓️ 👍 13 ✍️7
:)
Vraćanje minimiziranog prozora
Close