Prijavite se
⎕ ⍆
X

Klondike jedna karta

Iz špila se izvlači jedna karta. Samo se kraljevi postavljaju u slobodne ćelije.
U pasijansu "Klondike" iz špila se izvlači 28 karata koje se slažu u 7 stupaca. U prvom stupcu nalazi se 1 karta, u drugom 2, u trećem 3 i tako dalje, s posljednjom kartom u svakom stupcu okrenutom prema dolje. Otvorene karte se mogu pomicati jedna na drugu, pod uvjetom da je donja karta različite boje i da je 1 rang niža od gornje karte. Skupovi karata poredani po redu mogu se pomicati zajedno. Prazni stupci mogu se popuniti samo kraljevima ili sekvencama karata koje počinju kraljevima. Preostale karte su složene u gornjem lijevom kutu. Klikom na ovu hrpu okreće se gornja karta i čini je dostupnom za kretanje.
Pro? Snimite majstorski tečaj i osvojite VIP
Prikladno za pametne telefone

Klondike jedna karta

Puta riješeno 56 Likes 39
02:38
x1
2024-02-20 12:41
1 21%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 38 Likes 30
03:06
x1
2024-02-20 00:26
1 23%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 37 Likes 31
02:51
x1
2024-02-22 00:26
1 27%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 45 Likes 35 Dislikes 1
02:40
x1
2024-02-20 00:41
1 20%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 38 Likes 32
02:24
x1
2024-02-21 12:41
1 21%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 38 Likes 32
04:41
x1
2024-02-19 12:41
1 28%
Ruda 100%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 43 Likes 33
02:29
x1
2024-02-21 00:41
1 23%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 38 Likes 31
02:54
x1
2024-02-22 12:41
2 33%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 90 Likes 40
02:34
x1
2024-02-12 08:01
1 20%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 38 Likes 30 Dislikes 1
02:05
x1
2024-02-22 00:41
1 21%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 35 Likes 25
02:40
x1
2024-02-22 08:01
2 31%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 23 Likes 16
06:21
x1
2024-02-23 07:00
3 52%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 55 Likes 31
02:57
x1
2024-02-15 08:01
2 30%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 82 Likes 42 Dislikes 1
02:45
x1
2024-02-08 12:26
1 21%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 30 Likes 18
01:49
x1
2024-02-21 11:46
1 18%
Ruda 100%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 33 Likes 21
02:25
x1
2024-02-19 08:01
1 24%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 79 Likes 43
02:46
x1
2024-01-29 08:01
1 24%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 33 Likes 21
03:46
x1
2024-02-14 11:46
2 36%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 52 Likes 27
03:13
x1
2024-02-05 08:01
1 29%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 39 Likes 21
03:34
x1
2024-02-08 08:01
2 34%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 46 Likes 23
03:05
x1
2024-02-01 08:01
1 28%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 84 Likes 44
03:01
x1
2024-01-08 08:01
1 26%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 66 Likes 27
03:16
x1
2024-01-22 08:01
1 25%
Voda 100%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 59 Likes 37
06:40
x1
2024-01-02 14:23
2 44%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 45 Likes 27
06:55
x1
2024-01-13 07:00
2 47%
Ruda 100%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 42 Likes 18 Dislikes 1
05:25
x1
2024-01-15 08:01
2 45%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 95 Likes 32
03:57
x1
2023-11-14 18:30
1 23%
Voda 100%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 105 Likes 40
02:44
x1
2023-10-20 21:24
1 19%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 90 Likes 46
02:53
x1
2023-09-27 12:11
1 25%
Voda 100%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 77 Likes 37
02:17
x1
2023-09-29 00:08
1 15%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 93 Likes 45
03:00
x1
2023-11-15 00:41
1 23%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 104 Likes 50 Dislikes 1
03:06
x1
2023-11-15 12:10
1 26%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 96 Likes 55
02:09
x1
2023-11-03 11:56
1 14%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 82 Likes 42
02:40
x1
2023-11-15 12:41
1 17%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 94 Likes 52
02:52
x1
2023-11-02 11:56
1 18%

Klondike jedna karta

Puta riješeno 83 Likes 43
03:03
x1
2023-11-16 12:41
1 23%
Ruda 100%
Ako pronađete netočan ili pogrešan prijevod elemenata sučelja stranice, prijavite: @GrandGames
#607326
@Vovka.
Свершилось и мне Артефакт в Ежедневном призе пришёл!
🗓️ 👍 10 ✍️10
#606530
@GrandGames
Большое обновление раздела игр
🗓️ 👍 14 ✍️7
#604590
@GrandGames
Множество доработок в простых пазлах
🗓️ 👍 13 ✍️7
:)
Vraćanje minimiziranog prozora
Close