Prijavite se
⎕ ⍆
X

Tri pločice. Stranica 4

Potrebno je ukloniti sve pločice sa slikama iz polja. Ispod je 7 ćelija u koje se pomiču klikom. Ako u ćelijama postoje tri identične slike, one nestaju, stvarajući mjesta za nove.
Prikladno za pametne telefone

Tri pločice

Puta riješeno 78 Ocjena 4.9
05:44
x2
2024-04-08 08:01
72

Tri pločice

Puta riješeno 80 Ocjena 4.7
02:05
x2
2024-04-01 08:01
96

Tri pločice

Puta riješeno 65 Ocjena 4.9
01:27
x1
2024-04-01 08:01
53

Tri pločice

Puta riješeno 100 Ocjena 4.8
01:57
x1
2024-03-25 18:03
130

Tri pločice

Puta riješeno 65 Ocjena 4.9
27:44
x5
2024-04-04 12:29
54

Tri pločice

Puta riješeno 70 Ocjena 4.8
01:37
x1
2024-04-01 08:01
31

Tri pločice

Puta riješeno 46 Ocjena 4.7
03:13
x2
2024-04-12 20:24
140

Tri pločice

Puta riješeno 74 Ocjena 4.7
03:58
x2
2024-03-31 16:36
28

Tri pločice

Puta riješeno 87 Ocjena 4.9
02:34
x2
2024-03-24 20:08
90

Tri pločice

Puta riješeno 76 Ocjena 4.9
09:12
x2
2024-04-08 08:01
84

Tri pločice

Puta riješeno 120 Ocjena 4.8
21:33
x6
2024-03-20 12:29
109

Tri pločice

Puta riješeno 91 Ocjena 4.8
55:49
x8
2024-03-28 12:29
26

Tri pločice

Puta riješeno 87 Ocjena 4.8
02:31
x1
2024-03-25 08:01
88

Tri pločice

Puta riješeno 80 Ocjena 4.9
03:07
x1
2024-03-25 00:24
43

Tri pločice

Puta riješeno 87 Ocjena 4.8
01:21
x1
2024-03-24 20:24
89

Tri pločice

Puta riješeno 87 Ocjena 4.8
02:39
x2
2024-03-25 08:01
26

Tri pločice

Puta riješeno 104 Ocjena 4.9
11:39
x3
2024-03-18 08:01
93

Tri pločice

Puta riješeno 129 Ocjena 4.9
33:30
x5
2024-03-14 12:29
93

Tri pločice

Puta riješeno 84 Ocjena 4.8
02:49
x2
2024-03-25 00:32
146

Tri pločice

Puta riješeno 83 Ocjena 4.8
01:10
x1
2024-03-24 20:32
127

Tri pločice

Puta riješeno 75 Ocjena 4.9
02:51
x1
2024-03-24 20:16
147

Tri pločice

Puta riješeno 109 Ocjena 4.8
04:03
x2
2024-03-18 08:01
50

Tri pločice

Puta riješeno 98 Ocjena 4.9
01:13
x1
2024-03-20 19:29
146

Tri pločice

Puta riješeno 89 Ocjena 4.9
01:56
x2
2024-04-07 07:19
96

Tri pločice

Puta riješeno 74 Ocjena 4.9
02:44
x1
2024-03-25 08:01
33

Tri pločice

Puta riješeno 104 Ocjena 4.8
01:03
x1
2024-03-18 08:01
119

Tri pločice

Puta riješeno 103 Ocjena 4.8
03:08
x1
2024-03-18 08:01
96

Tri pločice

Puta riješeno 101 Ocjena 4.8
01:38
x1
2024-03-23 07:13
93

Tri pločice

Puta riješeno 76 Ocjena 4.8
03:04
x1
2024-03-25 08:01
51

Tri pločice

Puta riješeno 102 Ocjena 4.8
12:27
x3
2024-03-19 00:29
44

Tri pločice

Puta riješeno 77 Ocjena 4.8
02:38
x1
2024-03-25 08:01
55

Tri pločice

Puta riješeno 77 Ocjena 4.8
02:04
x1
2024-03-25 08:01
112

Tri pločice

Puta riješeno 69 Ocjena 4.9
02:38
x1
2024-03-25 01:08
99

Tri pločice

Puta riješeno 318 Ocjena 4.8
39:45
x8
2023-07-27 09:49
142

Tri pločice

Puta riješeno 101 Ocjena 4.8
10:20
x3
2024-03-20 00:29
139

Tri pločice

Puta riješeno 83 Ocjena 4.7
00:36
x1
2024-03-25 00:16
52
Ako pronađete netočan ili pogrešan prijevod elemenata sučelja stranice, prijavite: @GrandGames
:)
Vraćanje minimiziranog prozora
Close