Prijavite se
⎕ ⍆
X

Enciklopedija - Nafta

Nafta (Craft items #4)   Dodano2019-01-31 13:05:31  
Šansa za dobijanje5.000%   16806 583.4 405.0 300.4 150.0 1

Rabljene stavke 583   405   583   405  

Dobiva se u receptima 583   405   583   405  

Potrebno u slijedećim u receptima 583   405   583   405  

Ako pronađete netočan ili pogrešan prijevod elemenata sučelja stranice, prijavite: @GrandGames
:)
Vraćanje minimiziranog prozora
Close